NATURSANSERIET

nordisk skovbad
– guidet sansevandring i naturen

Om mig
Jeg hedder AnnaMarie G. Nielsen og er uddannet og certificeret nordisk skovbadsguide ved Naturrefugium i 2021.

Jeg er desuden uddannet sygeplejerske og har arbejdet inden for rehabilitering i mange år.

Jeg er medlem af foreningen for Nordiske Skovbadsguider.

Naturen har, siden jeg var barn, altid talt stærkt til mig som et sted, hvor jeg kan finde ro og lade op.

Jeg nyder den cykliske væren med årstidernes skiften, og guider mine deltagere til at mærke årstidens energi og flow.

At guide andre til ro og nærvær i naturen er for mig den største glæde.

Vi er natur.